Warning: htmlspecialchars(): charset `cp1250' not supported, assuming utf-8 in /home/masterfi/public_html/classes/functions.php on line 25
Masterfish Feeder team Galanta

MASTER FISH Feeder Team MsO SRZ Galanta

Ak chceš byť šťastný jeden deň, ožeň sa

Ale ak chceš byť štastný celý život, staň sa rybárom

Feeder cup MsO SRZ Galanta

 

Termín:                       8.5.2016 (nedeľa)

 

Štartovné:                  20 € (v cene raňajky a obed)

 

Miesto:                      Starý les – AGGERDŐ (č.r.: 2-1920)

 

Organizátor pretekov:   MsO SRZ Galanta

 

Riaditeľ pretekov:        Klimek Gabriel

 

Garant pretekov:         Hrubjak Peter

 

Hlavný rozhodca:        Ing.Ješ Ladislav

 

Časový harmonogram:       

        Prezentácia a raňajky:                 6:00 –   7:00

        Losovanie:                               7:00 –   7:30

        Príprava:                                 7:30 –   9:00

        Preteky:                                  9:00 – 14:00

        Váženie:                                  14:00 – 15:00

        Vyhodnotenie pretekov a večera:   od 15:30

                               

Ceny:       Odmenení budú prví a druhí v sektoroch A,B,C,D.

 

Záver:      Preteky sa konajú v každom počasí (ak organizátor nerozhodne inak)

                a pretekár sa ho zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

                Pretekár je povinný rešpektovať pokyny organizátorov a rozchodcov.

 

Účasť bude potvrdená zaslaním štartovného číslo úctu:

SK34 0200 0000 0029 0905 6398

 

 

 

Feeder cup MsO SRZ Galanta

Organizačné zabezpečenie

 

 

Vyznačenie trati:             Ing.Ješ Ladislav

 

Otvorenie a ukončenie:     Hrubjak Peter,  Papp Gábor

 

Losovanie:                      Ing.Ješ Ladislav, Papp Gábor

 

Vyhodnotenie pretekov:    Ing.Ješ Ladislav, Papp Gábor

 

Odovzdávanie cien:          Hrubjak Peter,  Papp Gábor

 

Rozhodcovia:                   Ing.Ješ Ladislav – hlavný rozhodca

                                    Rovenský Denis – rozhodca sektor A

                                    Molnár Róbert – rozhodca sektor B

                                    Freund Vladimír – rozhodca sektor C

                                    Hollý Miroslav – rozhodca sektor D

 

Váženie rýb:                    Ing.Ješ Ladislav,

+ sektorový rozhodcovia

 

Bufet:                            Németh Norbert + 2

 

Zabezpečenie bufetu:         Németh Norbert

 

Ceny:                             Hrubjak Peter (poháre ,ostatné)

 

Ostatné:  

MsO SRZ Galanta – váhy, sietky, stojany, nádoby, stoly, lavice. (Ješ, Papp)

               

Bodovanie a spôsob lovu:

 

 

1. Bodujú sa všetky ryby systémom 1g= 1bod.

 

2. Pretekár loví na jeden feedrový alebo winklepickerový (pickerový) prút opatrený navijákom.

 

3. Lov je povolený iba s jedným jednoháčikom (max. veľkost č.10) a košíkom. Nadväzec minimálne 50cm. Pripravených môže byť viac prútov. Prút musí byť v stojane (lov na prst nie je povolený)

 

4. S ulovenou rybou je pretekár povinný zaobchádzať ohľaduplne a šetrne.

 

5. Každý pretekár musí byť vybavený úlovkovou sieťkou s minimálnou dľžkou 3 metre a podberákom

 

6. Je zakázané vnadiť a chytať na živú a mŕtvu rybku a všetky zákonom chránené živočíchy. Pri porušení pravidla je pretekár automaticky vylúčený z pretekov. Chytanie na patentku je povolené.

 

7. Množstvo návnad a nástrah nie je obmedzené.

 

8. Ryba, ktorej ulovenie obmedzilo lov vedľajšieho pretekára sa nezrátava do výsledku a pretekár je povinný ju okamžite vrátiť do vody.

 

9. Ryba sa považuje za ulovenú vtedy, ak je v podberáku alebo mimo vodnú hladinu do zvukového signálu – koniec pretekov.

 

10. Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár.

banner orava

Naši partneri

Master Fish
Orava
Orava

Sledujte nás

jazero